Kontaktní centrum - víceúčelová drogová služba
Cíl

Cílem adiktologické poradny je poskytovat odborné adiktologické poradenství pro osoby s poruchami chování vyvolanými užíváním psychoaktivních látek, pro osoby s návykovými a impulzivními poruchami a osoby experimentující s návykovými látkami i pro osoby u kterých se vyskytuje polymorfní abúzus či jiná komorbidita ve vztahu k užívání návykových látek (duální diagnózy).


Dílčí cíle

 
 • snížení užívání návykových látek
 • podpora v abstinenci a ve snaze o změny v dosavadním životním stylu
 • změna životního stylu (v celé bio-psycho-sociálně-spirituální oblasti)
 • snížení poškození způsobené současným stylem života
 • poskytování dlouhodobého poradenství a terapie u klientů v programu kontrolovaného užívání
 • poskytování ambulantní následné péče a podpory v abstinenci a v resocializaci klienta (prevence relapsu, KBT techniky)
 • zajištění strukturovaného a dlouhodobého adiktologického poradenství v rámci nařízeného probačního dohledu
 • poskytování specifického motivačního poradenství 
 • komplexní zhodnocení stavu klienta a volba příslušných intervencí – matching, podle potřeb a stavu klienta
 • zacílit nabízené služby na specifické skupiny osob, pro které nejsou jiné služby dostupné – uživatelé alkoholu, uživatelé konopných drog (mladiství, dlouhodobí uživatelé, škodlivě užívající, závislí), gambleři
 • poskytovat odbornou péči osobám z PMS, VTOS či OSPOD
 • nabízet specifické intervence související s potřebami klientů  - techniky prevence relapsu, vyrovnání životního stylu, stres management, relaxační techniky, nácvik komunikačních a sociálních dovedností, techniky k zvýšení uvědomění
 • pomoc při řešení dluhové situace, sociální a bytové situace, partnerské a rodinné problematiky
 • nabízení pomoci osobám, kterým byla doporučena ambulantní forma řešení problematiky spojené s návykovými látkami
 • nabízet a provádět testování na detekci návykových látek jako formu podpory v abstinenci či jako formu jednorázové/opakované služby a vystavení potvrzení o výsledcích testu pro potřeby klienta 


Cílová populace
 

 • rodiče a blízcí uživatelů drog
 • osoby, které užívají konopné drogy
 • osoby, které užívají alkohol
 • osoby s problémy v oblasti hazardních her
 • osoby, které mají potíže s užíváním léků s návykovým potenciálem 
 • osoby abstinující, propuštěné z VTOS, z PMS, z OSPOD
 • osoby, které chtějí změnit svůj životní styl ve vztahu k návykovým látkám 
Adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon: 518 611 589, 776 316 515
mail: K.centrum@kyjov.charita.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one